Trwa ładowanie
Serwis Nowoczesnego Hodowcy

Polecamy:

Forum rolnicze

Interesuje cię tematyka rolnicza, szukasz informacji, porady. Chcesz się o coś zapytać? Forum rolnicze www.rolnik-forum.pl to właściwy adres


Najciekawsze komentarze


kamila (2013-06-03, 07:52)
T: Re: Komentarze na temat: Hodowla zwierząt3
test zalogowanego uzytkownika bez dostepu admina
~21zbigniew@wp.pl (2013-03-28, 22:12)
T: Re: Rasy królików
Witam
Pierwszy raz jestem na tej stronie. Mam prawie 40 letnia praktykę. Najlepsze są do... więcej ->
~Alicja (2013-03-16, 11:30)
T: Re: Gęsi chów i hodowla
Witajcie Kochani!
Bardzo dziekuje Wam za wziecie sobie do serca tego zdarzenia z gniazdem... więcej ->
~szewcu (2013-02-13, 19:53)
T: Re: Hodowla królików
Mam proźbę jeśli ktoś się nie zna to nich nie udziela odpowiedzi na pytania ponieważ właśnie... więcej ->
~Krzysztof (2013-02-09, 15:42)
T: Re: Hodowla indyków
Dzień dobry mam na imię Krzysztof zajmuję się rekonstrukcja historyczną jestem tatarem strzelam... więcej ->
~Marcin Wojciech (2013-02-07, 18:07)
T: Re: Zasady ekologicznego żywienia kur
Nie Michale jęczmień kurom nie szkodzi. Jest jedynie mniej chętnie przez nie zjadany z uwagi na... więcej ->

Kozy, chów i hodowla

Dwie kozy w padoku
Rolnictwo światowe wkroczyło w XXI wiek z intensywną produkcją płodów rolnych i zwierząt hodowlanych. Wiele procesów intensyfikujących produkcję rolną, wpływa destrukcyjnie na środowisko i na jakość otrzymanych produktów.

Wraz z hodowlą konwencjonalną pojawiło się wiele niepokojących zjawisk takich jak: skoncentrowana hodowla, marginalizacja ras miejscowych poprzez stopniowe zastępowanie ras miejscowych lub mniej wydajnych rasami wysoko selekcjonowanymi, wprowadzenie nowoczesnych technik automatyzacji hodowli i żywienia, rozpowszechnienie biotechnik takich jak sztuczna inseminacja, transwer zarodków, wprowadzanie do hodowli zwierząt transgenicznych, znaczne zmniejszenie liczby małych gospodarstw.

     Utworzenie gospodarstwa ekologicznego zajmującego się chowem i hodowlą kóz jest szansą zagospodarowania niszy produkcyjnej na rynku produktów pochodzenia zwierzęcego, rekultywacji użytków zielonych i gruntów rolnych poprzez wprowadzenie kompleksowych technik ekologicznych a także promocji obszarów o znikomym przemyśle i niewielkiej intensywnej hodowli, dając możliwość rozwoju agroturystyki. Chów i hodowla kóz w Polsce ma wieloletnią tradycję. W Polsce przedwojennej koza dostarczała cennych produktów białkowych rodzinom drobnych rolników. Od wczesnych lat 80-tych nastąpiło ponowne zainteresowanie kozą jako zwierzęciem produkcyjnym, głównie dzięki prozdrowotnym właściwościom mleka koziego. Z uwagi na szczególnego konsumenta mleka koziego jakim są przeważnie dzieci z tak zwaną skazą białkową (nie tolerujące białka mleka krowiego a czasami, choć rzadko mleka matki) a także rekonwalescenci, produkt ten musiał być uzyskiwany w szczególnych warunkach. Skłoniło to hodowców-producentów do stosowania w chowie, hodowli i w prowadzeniu gospodarstw rolnych elementów rolnictwa ekologicznego.

Pasące się stado kóz
Kozy jako zwierzęta gospodarskie w najmniejszym stopniu poddawane były intensywnej produkcji rolnej. W przeważającej liczbie chowane były one w małych grupach. Tylko niewielki procent populacji kóz w Polsce zgromadzony był i jest w dużych stadach produkcyjnych. Dlatego też koza najlepiej spośród zwierząt hodowlanych nadaje się do chowu w gospodarstwie ekologicznym. Założenia gospodarstwa ekologicznego wymagają od producenta zwiększenia wrażliwości na ochronę środowiska i zdrowie konsumentów, lepszego wykorzystania zasobów gospodarstwa, zmniejszenie zużycia substancji chemicznych, lepszego wykorzystania gleby i terenu. Wszystkie te założenie spełniane są przez koziarskie gospodarstwo ekologiczne. Z uwagi na produkcję mleka koziego dla osób z dysfunkcją pokarmową o czym wspomniane było wyżej w gospodarstwie kozim szczególną uwagę przywiązuje się do jakości produktu. Pociąga to za sobą wykorzystywanie naturalnych środków w produkcji roślinnej takich jak obornik, niestosowanie chemicznych nawozów i środków ochrony roślin.
Kozioł
Kozioł


    Aby chów kóz miał odbywać się w warunkach ekologicznych gospodarstwo musi spełnić parę podstawowych warunków:

Wymogi hodoli hóz w gospodarstwie ekologicznym
  • gospodarstwo musi być oddalone od wszelkich emitorów pyłów, zwałowisk odpadów metalonośnych i od dużych ferm produkujących gnojowicę na odleg łość gwarantującą wykluczenie stałego wpływy zanieczyszczeń,
  • gospodarstwo nie może być położone w strefie ochronnej zakładu przemys łowego, ciepłowni, elektrociepłowni,
  • odległośćod drogi o dużym natężeniu ruchu (ponad 500 pojazdów na godzinę) powinna wynosić co najmniej 100 m;
  • obiekty gospodarstwa zaleca się ogrodzić od strony drogi gęstym żywopłotem,
  • gospodarstwo powinno być położone w takiej odległości od cieków z wodą pozaklasową aby wykluczyć jej wpływ,
  • na terenie gospodarstwa nie występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę,
  • zawartość metali ciężkich w glebie nie przekracza dopuszczalnych stężeń.
Żródło:
Komentarze (176)
Autor: ~Marta     (2023-06-12,  20:29:21)      [odpowiedzi: 0]     (IP: 188.147.108.112)Odpowiedz
Temat: Koza nigeryjska karłowata/nigerian dwarf
Witam,
Czy ktoś wie Gdzie mogę kupić kozy rasy nigerysjkiej karłowatej/ nigerian dwarf w Polsce??
Komentarz nie posiada autoryzacji. Może zostać usunięty.
Autor: ~gość     (2013-06-06,  13:06:12)      [odpowiedzi: 0]     (IP: 127.0.0.1)Odpowiedz
Temat: kolejny rozpoczety watek na kozach
tresc komentarza rozpoczynającego watek i jeszcze coś tu dopisze
Komentarz nie posiada autoryzacji. Może zostać usunięty.
Autor: kamila  (1)Ilość zatwierdzonych komentarzy     (2013-06-05,  10:26:46)      [odpowiedzi: 2]
Temat: nowy wątek na temat kóz
jakaś tresc do nowego wątku z zapisem w procedurze
Komentarz nie posiada autoryzacji. Może zostać usunięty.
Autor: admin     (2009-10-01,  12:13:15)      [odpowiedzi: 170]
Temat: Komentarze na temat: Kozy, chów i hodowla
Dyskusja użytkowników na temat: Kozy, chów i hodowla


Dodaj nowy wątek


Walczymy ze spamem w komentarzach. Spam generują roboty. Rozwiązanie powyższego działania przekonuje nas że nie jesteś robotem :)
Jesteś niezalogowany. Zaloguj się lub zarejestruj i zyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji portalu zupełnie za darmo!